Verksamhet
Vi utför totalentreprenader inom byggbranschen. Måntera har varit verksamt i 26 år sedan starten 1994. Våra prioriteringar är att styra varje entreprenad med personlig och tekniskt kunnig ledning. Med egen personal av yrkesmän och ett starkt team av samarbetspartners och underentreprenörer för vi projektet framåt. Alla arbetar tillsammans för ett väl utfört arbete och starkt engagemang. Hantverkare som är vana att arbeta i miljöer där annan verksamhet pågår.

 

Att ge er som beställare en trygg känsla under hela processen är vår målsättning. Vi erbjuder fastighetsägare hyresgästanpassningar, om- och tillbyggnader. Totalentreprenad gällande kontor, köpcentrum, restauranger, butiker och industrilokaler. ROT-uppdrag och byggservice. Byte av fasadbeklädnad, glaspartier, fönsterbyten, undertak och yttertak.I vår totalentreprenad ingår allt från projektörer, markentreprenad, ventilation, stålsmide, el-installationer och måleri. Geografiskt arbetar vi mest i Skåne och Öresundsregionen. Bolaget har sitt säte i Löddeköpinge.

Fastighetsägare

Om ni ska förbättra er fastighet, bygga om eller nytt, så kan vi som byggentreprenör hjälpa er. Har ni redan tydliga planer eller behöver hjälp med lösningar, så bidrar vi gärna med vår erfarenhet och kompetens. 

Byggtekniskt kunnande och att vara lyhörd för era behov är väsentligt för oss. Rätt genomförda projekt ska öka värdet på fastigheten och hålla under många år framåt. Vi har erfarenhet av att vårda både nya och äldre fastigheter från 1800-talet.

Hyresgästanpassningar

Begreppet hyresgästanpassning innebär att skapa effektivare ytor sett till verksamheten som ska bedrivas i hyresgästens lokal. Det kan handla om mindre anpassning av golv och väggar till företagsspecifika färger och utseende. Eller om större förändringar i byggnaden där vi gör ingrepp i stomme, bjälklag, entréer, vvs, ventilation och el.

Detta är en investering för hyresvärden och därför är det viktigt att lokalen blir användarvänlig även i framtiden. Vi hjälper er med detta så att värde genereras till fastigheten. Förtroende uppnås genom att visa tillit och dela med sig av erfarenheter som är till nytta för projektet. Vi vill samarbeta på ett sätt som leder till kostnadseffektivitet för alla parter. Det finns mycket att spara på att tänka efter ”hela vägen”.

Köpcentrum

Köpcentrum och gallerior har ett stort flöde av besökande varje år. Hur kan de fortsätta att vara attraktiva och följa med i utvecklingen? Behöver det byggas till? Kundgångar, fasader eller ljusdesign? Utseende och funktion både inomhus och i utemiljön. Låt oss bidra med vår erfarenhet och kunnande i att utveckla byggprojekt i dessa miljöer. Ofta sker det i ett nära samarbete med arkitekter och konsulter för att nå uppställda mål.

Restauranger

Restaurangverksamhet styrs av många regler kring miljö och säkerhet. Rätt golv- och väggmaterial i kök, beredning och diskutrymmen. Korrekt dimensionering av VVS, ventilation och el. 

Vi kan hitta lösningarna både vid nyproduktion och ombyggnad. Det är inte alltid lätt att se hur en lokal kan omvandlas. Är det ett kontor eller butik som byggs om för att bli restaurang? Hur kan den utnyttjas bäst? Vad är hållbart i längden? Vad är till nytta för personalen och gästerna? Det är exempel på sådant som vi tar med i beräkningen. 

Butiker

Genom åren har vi omvandlat många lokaler till fina butiker. Både med färdiga koncept eller utvecklat nya i samarbete med kunden. Vi är med hela vägen fram till öppning. 

Dra nytta av vår kunskapsbank gällande material, ljusdesign och akustik. 

När vi utför arbeten i pågående verksamhet är vi lyhörda för behoven och är mycket medvetna om behovet att minimera störningar i den dagliga försäljningen. Befintliga butiker kan behöva byta ut golv, kulörer eller flytta om. Då hjälper vi er med det på ett effektivt sätt.